AECOM Jobs

Recruitment fraud warning: Click here for more information.

AECOM Careers. Work with us. Change the world. We believe infrastructure has the power to uplift communities and improve people's lives.
framtid. Gå med oss och låt oss komma i gång. </p><br><br><a class="button button--clean video-button js-video-play video-button__YOUTUBE" href="https://youtu.be/qFsm6AubI_k" target="_blank" aria-label="Videos To Watch" title="Videos To Watch"><i class="video-caret" title="Videos To Watch"><img src="https://img.youtube.com/vi/qFsm6AubI_k/default.jpg" alt="video thumbnail"></i></a><br><br><strong>ReqID: </strong> J10078877 <br><strong>Business Line: </strong> Transport

Job Information

AECOM Teknikansvarig VA in Stockholm, Sweden

Företagsbeskrivning

På AECOM levererar vi en bättre värld.

Vi på AECOM anser att en god infrastruktur skapar möjligheter för alla. Oavsett om det handlar om att förbättra din pendling, hålla ljuset på, ge tillgång till rent vatten eller att förbättra arkitektur så bidrar vårt arbete till att skapa bättre förutsättningar för samhällen och människor.

Våra kunder litar på att vi använder de mest lämpade teamen, idéerna och tekniska kompetensen i vårt arbete inom transport, byggnader, vatten, miljö och förnybar energi. Vi är ett globalt etablerat företag - ca 50 000 anställda världen över - som drivs av ett gemensamt syfte och engagemang att leverera en bättre värld.

Här får du friheten att växa i en värld av möjligheter.

Vi ger dig den flexibilitet du behöver för att kunna prestera med hybridarbetsalternativ. Oavsett om du arbetar från kontoret, på distans i Sverige eller ute hos en kund kommer du att arbeta i en dynamisk miljö där din integritet, entreprenörsanda och ditt banbrytande tankesätt förespråkas.

Du kommer att hjälpa oss att främja en kultur av jämlikhet, mångfald och inkludering - en säker och respektfull arbetsplats där vi bjuder in alla att ta med sig hela sitt jag till jobbet och använda sina unika talanger, bakgrunder och sin expertis för att skapa förändrande resultat för våra kunder.

Vi uppmuntrar dig att växa och utveckla din karriär hos oss genom våra tekniska och professionella utvecklingsprogram och mångsidiga karriärmöjligheter. Vi tror på ledarskap på alla nivåer. Oavsett var du befinner dig i organisationen kan du göra en bestående inverkan på de projekt du arbetar med, de team och kommittéer du går med i och vår verksamhet i helhet.

Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och förmåner, välbefinnandeprogram för att stödja dig och din familj och de utvecklingsresurser du behöver för att avancera i din karriär.

När du ansluter dig till oss kommer du att få kontakt och samarbeta med ett globalt nätverk av experter - planerare, projekterare, ingenjörer, forskare, konsulter, program- och byggledare - som leder förändringen mot en mer hållbar och rättvis framtid. Gå med oss och låt oss komma i gång.

Jobbeskrivning

AECOM söker just nu duktiga ingenjörer inom VA-området till vår växande organisation i Stockholm.

Du får möjlighet att jobba med några av de mest intressanta infrastrukturprojekten i Sverige.

I denna position kommer du att vara involverad i projekt som är specifika för projektering och byggnation av byggnader, broar, dammar, tunnlar, ledningssystem, vägar, järnvägar och andra infrastrukturprojekt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Representant för AECOM gentemot kunden för specifikt tekniskt område (teknisk chef / biträdande teknisk chef).

 • Assistera uppdragsledningen med samordning av arbetsflöden till det lokala och globala AECOM-projektteamet.

 • Identifiera och kommunicera tekniska krav till AECOM:s projekteringsteam och säkerställ att dessa krav uppfylls.

 • Delta i tekniska möten med kunden.

 • Övervaka kvaliteten på slutprodukterna i enlighet med lokal bästa praxis.

 • Stöd till anbud.

 • Samarbeta inom ett tvärvetenskapligt projekteringsteam som samverkar direkt med andra medlemmar i markteknikteamet och med andra interna projekteringsteam från olika discipliner.

 • Tillämpa kvalitétsprocessen på sitt eget arbete och projektteamets arbete.

Kvalifikationer

Kvalifikationer

 • Högskole- eller civilingenjör med inriktning byggnadsteknik, anläggningsteknik, väg-och vattenbyggnad eller likvärdig kunskap genom arbetslivserfarenhet.

 • Minst 6 års erfarenhet inom VA-projektering.

 • God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.

 • Driven och självständig.

 • Erfarenhet av AMA.

Meriterande kvalifikationer / erfarenhet:

 • Erfarenhet med framtagning av bygghandling och upprättande av förfrågningsunderlag för utförande- och/eller toalentreprenad (AB04/ABT06).

 • Erfarenhet av byggplatsövervakning/uppföljning.

 • Projektledningsutbildning/erfarenhet.

 • Erfarenhet av Civil 3D.

Ytterligare information

Ytterligare information:

Med ökande infrastrukturinvesteringar världen över är våra tjänster mycket efterfrågade och det har aldrig varit en bättre tid att arbeta på AECOM. Hör av dig till oss och ta del av alla fördelar som det innebär att vara en del av ett globalt, börsnoterat företag - tillgång till branschledande teknik och omvandlande arbete med stor inverkan och arbetsflexibilitet.

AECOM erbjuder ett brett utbud av kompensations- och förmånsprogram för att tillgodose de olika behoven hos våra anställda och deras familjer. Vi erbjuder också ett robust globalt välbefinnandeprogram. Vi är världens betrodda globala infrastrukturföretag, och vi är med i detta tillsammans - din tillväxt och framgång är också vår.

Som en arbetsgivare med lika möjligheter tror vi på varje persons potential och vi hjälper dig att nå din egen potential.

Hör av dig till oss och låt oss komma igång på vår resa tillsammans.

With infrastructure investment accelerating worldwide, our services are in great demand, and there’s never been a better time to be at AECOM! Join us, and you’ll get all the benefits of being a part of a global, publicly traded firm – access to industry-leading technology and thinking and transformational work with big impact and work flexibility.

AECOM provides a wide array of compensation and benefits programs to meet the diverse needs of our employees and their families. We also provide a robust global well-being program. We’re the world’s trusted global infrastructure firm, and we’re in this together – your growth and success are ours too.

As an Equal Opportunity Employer, we believe in each person’s potential, and we’ll help you reach yours.

Join us and let’s get started.

Här får du friheten att växa i en värld av möjligheter.

Vi ger dig den flexibilitet du behöver för att kunna prestera med hybridarbetsalternativ. Oavsett om du arbetar från kontoret, på distans i Sverige eller ute hos en kund kommer du att arbeta i en dynamisk miljö där din integritet, entreprenörsanda och ditt banbrytande tankesätt förespråkas.

Du kommer att hjälpa oss att främja en kultur av jämlikhet, mångfald och inkludering - en säker och respektfull arbetsplats där vi bjuder in alla att ta med sig hela sitt jag till jobbet och använda sina unika talanger, bakgrunder och sin expertis för att skapa förändrande resultat för våra kunder.

Vi uppmuntrar dig att växa och utveckla din karriär hos oss genom våra tekniska och professionella utvecklingsprogram och mångsidiga karriärmöjligheter. Vi tror på ledarskap på alla nivåer. Oavsett var du befinner dig i organisationen kan du göra en bestående inverkan på de projekt du arbetar med, de team och kommittéer du går med i och vår verksamhet i helhet.

Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och förmåner, välbefinnandeprogram för att stödja dig och din familj och de utvecklingsresurser du behöver för att avancera i din karriär.

När du ansluter dig till oss kommer du att få kontakt och samarbeta med ett globalt nätverk av experter - planerare, projekterare, ingenjörer, forskare, konsulter, program- och byggledare - som leder förändringen mot en mer hållbar och rättvis framtid. Gå med oss och låt oss komma i gång.

ReqID: J10078877

Business Line: Transportation

Business Group: DCS

Strategic Business Unit: Europe & India

Career Area: Engineering

Work Location Model: Hybrid

DirectEmployers