AECOM Inspektor Nadzoru branży elektrycznej in Jawor, Poland

Business Line Construction Services

Position Title Inspektor Nadzoru branży elektrycznej

Poland - Dolnośląskie

Jawor

Job Summary

Obecnie poszukujemy odpowiedniej osoby, która dołączy do nas w roli Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej. Do obowiązków na tym stanowisku należeć będzie:

 • Realizowanie pełnego zakresu czynności Inspektora Nadzoru

 • Reprezentowanie AECOM na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 • Weryfikacja kart materiałowych dla materiałów proponowanych przez Wykonawców

 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych

 • Sprawdzanie dokumentacji wykonawczej przygotowanej przez Wykonawców

 • Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,

 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

 • Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji powykonawczej przygotowanej wykonawców.

 • Opiniowanie zasadności roszczeń wykonawców.

 • Monitorowanie czy standardy AECOM w obszarze BHP są stosowane przez wykonawców.

 • Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy

 • Współpraca z Nadzorem Autorskim

Minimum Requirements

Od kandydatów oczekiwane będą:

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,

 • Uprawnienia projektowe będą dodatkowym atutem,

 • Wyższe wykształcenie techniczne,

 • Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem,

 • Zdolność do pracy pod dużą presją czasu

 • Umiejętność pracy w międzynarodowym zespole w złożonych strukturach organizacyjnych

 • Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów

 • Doświadczenie w wykonywaniu czynności inspektora nadzoru.

 • Doświadczenie w nadzorowaniu realizacji projektów/inwestycji przemysłowych, najlepiej w branży motoryzacyjnej, dla niemieckich lub międzynarodowych koncernów.

 • Doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru inspektorskiego, oraz realizacji projektów zgodnie z wytycznymi planów zapewnienia jakości.

 • Znajomość Prawa Budowlanego włączając przepisy dotyczące udzielania pozwoleń na budowę, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego, jak również procedur odbiorowych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 • Doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu planów kontroli jakości. Rozumienie znaczenia jakości.

Preferred Qualifications

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

What We Offer

AECOM is a place where you can put your innovative thinking and business skills into high gear and work alongside other highly intelligent and motivated people. It's a place where you can apply your skills to some of the world's most challenging, interesting, and meaningful projects worldwide. It's a place that values the diversity of our areas of practice and our people. It's what makes AECOM a great place to work and grow. AECOM is an Equal Opportunity Employer.

NOTICE TO THIRD PARTY AGENCIES:

Please note that AECOM does not accept unsolicited resumes from recruiters or employment agencies. In the absence of a signed Recruitment Fee Agreement, AECOM will not consider or agree to payment of any referral compensation or recruiter fee. In the event a recruiter or agency submits a resume or candidate without a previously signed agreement, AECOM explicitly reserves the right to pursue and hire those candidate(s) without any financial obligation to the recruiter or agency. Any unsolicited resumes, including those submitted to hiring managers, are deemed to be the property of AECOM.

Job Category Engineering - Civil

Country Poland

Position Status Full-Time

Requisition/Vacancy No. 163506BR